จบในแผ่นเดียว ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
.
Checklist 10 ข้อ สำหรับการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

#SAFETY,#เซฟตี้,#การทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน,#เสียงดัง,#นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/cong-nghe

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/