Mời các Anh chị xem chú chim chào mào 036 này hót nhé!
Cách nuôi chào mào:
1. Thức ăn: cám, chuối, đu đủ
2. Tắm chào mào
3. Phơi nắng cho chào mào
4. Tập lực cho chào mào.

#chàomàohót #chaomaohot #kptn79s #khamphathiennhien79s #chaomaocanglua #chaomaoche #chaomaohotdau #cachdotchaomao #chaomaoboi #chaomaothi #chaomaobong #chaomaogiongrung #cachchamsocchaomao #cachnuoichimchaomao #thucandanhchochaomaocanlua #chaomaohue #chaomaomai #cachphanbietchaomaotrong #chuoisudanhchochaomao #quabinhbatdanhchochaomao #cachdotchaomaoboi #cachtaplucchochaomao #chaomaochien #cachluyenboi #cachtapluc #cachgancauchochaomao #cachbotricaucong #cachchonchaomaoboi #cachxemtuongchaomao

Chào mào ché, chào mào căng lửa, cách chăm chim chào mào, thức ăn cho chào mào, cách thuần chim chào mào, chào mào bổi tố chất, chào mào núi, chào mào hót đấu, chào mào, chào mào cánh rùi, chao mao

Xem Thêm Bài Viết Mẹo Vặt Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/meo-vat

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/