Những chia sẻ tâm huyết của Hiệu trưởng PGS. Hoàng Minh Sơn trân trọng gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp thân thiết của trường ĐHBKHN

👉 Website ĐHBK Hà Nội:
👉 Fanpage ĐHBK Hà Nội:
👉 Chanel YOUTUBE ĐHBK Hà Nội: www.youtube.com/c/ĐHBÁCHKHOAHÀNỘIHUST

giáo dục, trường đại học bách khoa hà nội, đại học bách khoa, HUST, BKHN, Bách Khoa Hà Nội, Covid-19

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/