Link download file PDF đề JLPT N1 7/2018 phần: Moji, goi, ngữ pháp, đọc hiểu & đáp án:

Các bạn hãy bấm ĐĂNG KÝ (Subscribe), Like👍 , Share để ủng hộ mình đạt được 1000 người đăng ký.
Các bạn nhấn vào hình quả CHUÔNG 🔔 để nhận thông báo những video mới nhất từ kênh của mình

==========================================================
◙ Kênh của mình tổng hợp những đề thi nghe tiếng Nhật các năm trước gồm: N5 – N4 – N3 – N2 – N1
◆ Mỗi video đề thi sẽ có phần Scrips- phần đoạn văn hội thoại của các mondai và phần đáp án ở cuối video
➢ Để xem tất cả video đề thi nghe JLPT các bạn vào kênh của mình theo đường link: hoặc nhấp chuột vào hình của mình ở ngay dưới video
=====================================================

Đề thi nghe JLPT chính thức những năm trước:

N1
1/ Choukai JLPT N1 12/2018 || JLPT N1 listening 12/2018 ( có Đáp án ):

2/ Choukai JLPT N1 7/2018 || JLPT N1 listening 7/2018 (Đáp án & nội dung hội thoại cuối video )

N2
1/ Đề thi nghe JLPT N2 7/2018 || JLPT N2 listening 7/2018 ( Answer + Scrips ):

2/ Đề thi nghe JLPT N2 12/2017 || JLPT N2 listening 12/2017 ( Answer + Scrips ):

N3
1/ Choukai JLPT N3 7/2018 || JLPT N3 listening 7/2018 ( có Đáp án + Scripts ):

2/ Đề thi nghe JLPT N3 12/2017 || JLPT N3 listening 12/2017 ( Answer + Scrips ):

3/ Đề thi nghe JLPT N3 7/2017 || JLPT N3 listening 7/2017 ( Answer + Scrips ):

4/ Đề thi nghe JLPT N3 12/2016 || JLPT N3 listening 12/2016 ( Answer + Scrips ):

=====================================================================-

N4
1/ Đề thi nghe JLPT N4 2017 có đáp án cuối video || JLPT N4 listening ( Answers at the end of video ):

2/ Đề thi nghe JLPT N4 12/2016 có đáp án cuối video || JLPT N4 listening ( Answers at the end of video):

3/ Choukai JLPT N4 || JLPT N4 listening – Đề 1 ( Đáp án + Scripts )

4/ Choukai JLPT N4 || JLPT N4 listening – Đề 2 ( Đáp án + Scripts )

5/ Choukai JLPT N4 || JLPT N4 listening – Đề 3 ( Có đáp án và script cuối video / Answer + Script )

N5
1/ Đề thi nghe JLPT N5 || JLPT N5 listening || Đề 1 ( Answer ):

2/ Đề thi nghe JLPT N5 || JLPT N5 listening Đề 2 ( Answer )

3/ Choukai JLPT N5 12/2016 || JLPT N3 listening 12/2016- Đề 3 ( Đáp án cuối video )

4/ Choukai JLPT N5 || JLPT N5 listening-Đề 4( Đáp án cuối video /Answer + Scrips )

5/ Choukai JLPT N5 || JLPT N5 listening – Đề 5 ( Đáp án cuối video/Answer + Script )

=============================================================
◆Liên hệ kết nối hỗ trợ mình qua :
► Facebook:

► Facebook_Fanpage:

► Zalo:

► Twitter:

=============================================
#JLPT_N5_N4_N3_N2_N1_ListeningDeChinhThuc#JLPTN1ListeningTongHop

jlpt 2018, Jlpt n1 2018, jlpt, Jlpt n1, jlpt n1 listening, jlpt n1 choukai, de thi jlpt n1, luyen de thi tieng nhat n1,日本語能力試験n1, nghe n1 jlpt, hoc tieng nhat cung hoi nippon, nghe jlpt n1, hoi nippon, choukai n1, jlpt choukai n1, listening n1, n1 listening, listening jlpt, jlpt n1 test, japanese test, japanese exam, japanese listening, jlpt japanese language proficiency test, jlpt exam, n1 choukai script, đề thi choukai n1, choukai n1 có đáp án, choukai n1 có script

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/