Trung tâm Dạy Tốt gửi đến các em video chữa bài thi môn văn – Kỳ thi sát hạch vào lớp 10 ngày 8/1/2017.
Các em chưa thi bài thi văn có thể lấy đề về làm
Môn toán:
Môn văn:
hoặc làm online tại trang

thi sát hạch vào lớp 10, thi thử vào lớp 10, thi thử online

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/