Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (tiếng anh: Haiphong University Of Medicine and Pharmacy) là một trong bảy trường y khoa đầu ngành tại miền Bắc Việt Nam. Trường thành lập năm 1979 , có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Hồng. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

daihocyduochaiphong, daihocyhaiphong, yhaiphong, daihocyduoc, đạihọcydượchảiphòng, đạihọcyhảiphòng, đạihọcy, flycamđạihọcydược, đạihọcydượchảiphongflycam, daihocyduochaiphongflycam, flycamhaiphong

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/