Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh trên băng tầng radio/am-610 khz -1. html # thực hiện.
Tân Thông Hội Quê Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên & Quê Hương Tôi Đổi Mới của nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ (Thơ Bùi Thảo)

đài phát thanh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sài Gòn, quê hương tôi, đổi mới, công nghiệp, rực rỡ, ngàn hoa, con rồng, đất nước, bao năm xa cách, trở về, quê hương, người người

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/