Giải 1 – MyVita Cheerleading Competition – World Cup 2014

Cheerleading (Sport), Ho Chi Minh City Pedagogical University, Ho Chi Minh City (City/Town/Village), Sports (Industry)

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/