Live at the Capital Centre, March 1977.

Eagles, Hotel California, Capital Centre, Capital Center, 1977, Don Henley, Glenn Frey, Randy Meisner, Joe Walsh, Don Felder

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/cong-nghe

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/