Contact me:

Email: [email protected]
Mình để những câu hỏi cho bạn nào muốn tua ^^
1.Học phí của UEF 00:38
2.Học phí của trường tăng bao nhiêu % 1 năm? 01:34
3.Học bổng UEF là như nào và có real không ? 01:58
4.Có được cải thiện học bổng không ? 03:21
5.Trường có phụ thu phí nào không? 03:42
6.Học bổng UEF có khó để giữ không ? 03:51
7.Làm sao để giữ học bổng và qua môn? 04:23
8.Test tiếng anh có khó không và hỏi những gì ? 04:36
9.Nội quy trường 06:21
10.Có được thay đổi thời khoá biểu không? 07:33
11.Có cần mua laptop không? 07:55

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/