Học tiếng anh chủ đề trường học- School Part 1: Things in School- 00:25 Part 2: Subjects- 05:00 Part 3: School supplies- 07:40 Đăng ký kênh để ủng hộ mình …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/