Download Freez FLV to MP3:
Muốn convert Mp4 sang Mp3, Lúc chọn file để convert, ở mục Files of type, các bạn chọn định dạng là mp4 nhé (Mặc định của nó là FLV nên nó chỉ hiện những file FLV – nên một số bạn thắc mắc là ko chuyển Mp4 sang được).

MP3, Mp4, Converter, FLV

Xem Thêm Bài Viết Giải Trí Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giai-tri

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org