BIDV SMARTBANKING: ĐĂNG KÝ TẠI NHÀ, CHẲNG CẦN ĐI XA
Giải tỏa áp lực, xóa nhòa lo âu – Bộn bề tới đâu xong ngay tới đó – nhờ có ứng dụng BIDV SmartBanking.
Giờ đây, bạn vẫn có thể đăng ký Online và tận hưởng ứng dụng toàn năng này chỉ trong vài cú chạm mà vẫn an toàn tuyệt đối!
👉 Bước 1: Tải BIDV SmartBanking từ App Store và Google Play hoặc truy cập www.bidvsmartbanking.vn
👉 Bước 2: Đăng ký bằng 1 trong 2 cách sau:
• Đăng ký ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking: Chọn “Đăng ký Online” tại màn hình đăng nhập.
• Đăng ký trực tuyến tại
👉 Bước 3: Nhập thông tin và xác thực đăng ký.
👉 Bước 4: Đăng nhập BIDV SmartBanking và đổi mật khẩu lần đầu trên ứng dụng.
#BIDV #BIDVSmartBanking #DangKyOnline

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/