ngu van 11 doc hieu van ban
Do nhầm câu hỏi 3 nên sửa câu hỏi 3 thành câu hỏi sau: PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VĂN BẢN ?
Trả lời: Liệt kê, dùng số liệu

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/