Trường ĐH Tài chính – Kế toán là trường đại học trực thuộc Bộ
Tài chính có trụ sở chính tại Tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 03/2018, trường thành lập thêm Phân hiệu trường ĐH Tài chính – Kế toán tỉnh Thừa Thiên Huế và bắt đầu tuyển sinh trong năm 2018.
Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: www.tckt.edu.vn

UFA, Bộ Tài chính – Trường ĐH Tài chính – Kế toán

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/