Bạn nghĩ sức mạnh của Toyota nằm ở đâu?
Hệ thống sản xuất, Năng lực kỹ thuật, Thế mạnh thương hiệu, Năng lực bán hàng và năng lực đào tạo con người
Sách gồm 5 chương có 33 bài học của Toyota trong hoạt động đào tạo nhân sự.

Sách nói, Nghệ thuật đào tạo nhân sự theo phong cách Toyota, Đào tạo nhân sự, Đào tạo nội bộ, Kaizen, 5s, Câu lạc bộ QC, Leadership, Kỹ năng quản lý, Kỹ năng lãnh đạo

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/