Thêm lý do để chọn TDTU:

Trường đào tạo đa ngành, gồm 16 khoa chuyên môn:
– Khoa Công nghệ thông tin
– Khoa Dược
– Khoa Điện – Điện tử
– Khoa Kế toán
– Khoa Khoa học ứng dụng
– Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
– Khoa Kỹ thuật công trình
– Khoa Lao động công đoàn
– Khoa Luật
– Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
– Khoa Mỹ thuật công nghiệp
– Khoa Ngoại ngữ
– Khoa Quản trị kinh doanh
– Khoa Tài chính – Ngân hàng
– Khoa Toán – Thống kê
– Khoa Quản lý thể dục thể thao

Ton Duc Thang University dai hoc ton duc thang đại học tôn đức thắng Vietnam Ho Chi Minh HCM, Student, Sinh viên, tuyển sinh, học, Trường hot, Trường hiện đại, Cơ sở vật chất tốt, đào tạo chất lượng cao, Study in Vietnam, Việt Nam, Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/