TOÁN LỚP 8 || Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Đại Số 8
Trong video này Gia Sư Online #Giasuonline sẽ hướng dẫn các em ôn tập đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 8 để giúp các em có thể hệ thông lại kiến thức và làm bài đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra của mình.
Nôi dung bài kiểm tra đại số 8 #DaiSo8 #Toanlop8 gồm 5 câu:
Câu 1: Tính và rút gọn biểu thức
Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
Câu 3: Tìm x
Câu 4: Chứng minh giá trị biểu thức không thuộc vào biến x
Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

==========================================
Gia Sư Online – Người Thầy Tận Tâm, Người Bạn Sẻ Chia
Hotline: 0903 159 638 – 091 4444 001
Link Đăng Ký Kênh:
Website:
Facebook:

gia su sv, gia sư online, đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 8, kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số, ôn tập chương 1, đại số chương 1, toán lớp 8, ôn tập giữa kỳ đại số 8, kiểm tra chương 1, đại số 8, Tính và rút gọn biểu thức, Phân tích đa thức thành nhân tử, Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, Chứng minh giá trị biểu thức không thuộc vào biến x, tìm x

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/