Cơ sở 3 là công trình kiến trúc quy mô lớn, trong đó có nhiều thành phần không gian, nhiều toà nhà khác nhau với những chức năng đặc biệt. Công trình tầm vóc này được Văn Lang tin tưởng giao trọng trách thiết kế cho KTS. Hồ Thiệu Trị – một trong những kiến trúc sư đương đại nổi tiếng nhất Việt Nam.

The OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL of VAN LANG UNIVERSITY. ✌️
MY VAN LANG – OUR PRIDE ❤️

#truongdaihocvanlang #MyVANLANG #OurHOME #VanLangUniversity

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/