Thế nào là đạo văn? Hay ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác?
Làm tổng quan lý thuyết (literature review) là gì?

trích dẫn tài liệu tham khảo, đạo văn, tổng quan cơ sở lý thuyết, citation, references, plagiarism, literature review

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/